top of page

אנדרטה ליד תחנת הרכבת

זארצ'ין

שם הקהילה:              זארצ'ין (102)

שם בפולנית:              Zarzszyn
מקום/ כתובת:            ליד תחנת הרכבת

תאריך:                       19/5/2017
אתרי תיעוד/שימור:    אתר זיכרון  

מתעדים:                    מאיר שילה        מאיר גרוס
אנשי קשר:     
    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:

היהודים התיישבו בזארצ'ין בתחילת המאה ה -17. בשנת 1676 יהודי בשם יעקב  הוזכר כמי שהיה בעל פונדק ברחוב דלוגה.  הבישוף של פשמישל רשם לאחר ביקורו במקום בשנת 1721: "היהודים כבר לא חיים שם, כי הם גורשו". בין 1778-1745 הוקמה מבשלת שכר בזארצ'ין במבנים שהושכרו על ידי יהודים מזמיגרוד  ורימנוב, שכללו גם את בניין העירייה (שבה פעל גם הפונדק), בית מרזח ברחוב דלוגה ושתי טחנות קמח. המשכירים התחייבו להבטיח כי היהודים לא שכרו את המבנים למסחר של  עגלים, עור, שעווה ודבש. בשנת 1785 עמדה האוכלוסייה היהודית של זארצ'ין  על 7 נפשות . בסוף המאה ה -18 היו בבעלות יהודית 14 בתים בעיר עבור 157 תושבים יהודים. הם השתייכו לקהילת רימנוב.

נהירת היהודים לזארצ'ין החלה במחצית השנייה של המאה ה -19, כאשר נחנך קו הרכבת החדש בין יאסלו לזאגרוז' וניצול של נפט גולמי בכפרים הסמוכים הפך את העיר אטרקטיבית מבחינה כלכלית. בשנת 1881 חיו בעיר 128 יהודים, בשנת 1900 - 171, ובשנת 1910 - 261. כפי שידוע, היה להם בית כנסת שנבנה בסגנון פשוט. בשנת 1913 הושכרה המבשלה המקומית  על ידי רוזנבלט צוקר. בשנת 1892 הוקם בנק, שפעל תחת השם אגודת אשראי.  היו"ר היה יוסף ברט.

במאי 1915, במהלך מלחמת העולם הראשונה, נהרסה העיר כמעט לחלוטין. המפקד של 1921 מציג את המספר הכולל של 181 יהודים, שהיוו 18.6% מכלל האוכלוסייה. עיסוקם העיקרי היה מסחר. בבעלותו של צוקר רוזנבלט היו מבשלת שכר, המנסרה והפונדקים.

בקיץ 1942 גורשו היהודים מזארצ'ין והועברו לגטו בוקובסקו. רבים מהם נרצחו בהוצאות להורג בירי.  ב -6 בינואר  1943נרצחו שם 2 נשים יהודיות מ- Odrzechowa. ב -15 באפריל, נרצחו 8 יהודים מ- Posada Zarszyńskabrmju. הנאצים הורו לקבור אותם בבית הקברות לבעלי חיים.   באביב  1943 נרצחו 300 יהודים מ-  Jaćmierz ומזארצ'ין.  ביוני 1943 דווח  על מקומות הוצאה להורג ללא משפט של יהודי זארצ'ין והם צוינו בעדות כדלקמן: "2  נשים יהודיות הוצאו להורג ב-  Odrzechowa.  ב-15 באפריל בפוסאדה Zarszyńskiej נהרגו שמונה יהודים. הנאצים הורו לקבור אותם ב okopisku . באביב של 1943 נורו למוות 13 יהודים ב Jaćmierz וזארצ'ין."

ב -12 באוגוסט 1945 תקפו חיילי הצבא האדום שהוצבו במקום משפחה יהודית והרגו 2 חיילים פולנים. במהלך מלחמת העולם השנייה ניזוקו קשות כמעט כל מבני העיירה -  207 בתים נשרפו, אף בניין יהודים לא שרד.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:

ליד תחנת הרכבת נמצאת אנדרטה המוקדשת לזכר קרבנות הנאציזם.

זארצ'ין 3
זארצ'ין 1
זארצ'ין 2
bottom of page