top of page

בית עלמין

אורלי (אורווי)

שם הקהילה:             אורלי (אורווי)  

שם בפולנית:             Orly
מקום/ כתובת:   

תאריך:                      5/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:   בית עלמין
מתעדים:                   מאיר שילה   Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:     

    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית העלמין נמצא במרחק של 2 ק"מ דרומה מן הכפר בתוך חורשת עצים. ברדיוס של 1 ק"מ מסביב ישנם שטחים חקלאים ללא דרכי גישה אל בית העלמין. במקום לא נותרו מצבות ואין כל שילוט מכוון.

P1630685
P1630684
P1630683
P1630686
bottom of page