top of page

בזוזוב

שם הקהילה:               בזוזוב  

שם בפולנית:               Brzozow
מקום/ כתובת:             Cegłowskiego ul  

תאריך:                        2/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:     בית עלמין, קבר אחים  

מתעדים: מאיר שילה   Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:     

    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
אוכלוסיה: בשנת 1941: כ-4,248 מהם כ-1,046 יהודים.


תולדות הקהילה:
נקודת-היישוב בז'וזוב הוקמה ככפר מלכותי ב-1359 על סמך הפריבילגיה של המלך קאז'ימייז' הגדול. הכפר הושתת על החוק המאגדבורגי ותושביו היו פטורים במשך 20 שנה מכל המיסים לטובת המלך. ב-1384 הועברה בז'וזוב לרשות הבישופות בפשמישל, והבישופים נהגו לבלות בה את חודשי הקיץ. בין השנים 1403 ו-1413 הוענק לבז'וזוב מעמד של עיר. במחצית הראשונה של המאה ה-17 פקדו את תושבי המקום מגיפות. בין עיסוקי האוכלוסייה, שרובם היו מסחר זעיר ומלאכה, בלטו גם ייצור מסרקות, חרטות-עץ, אריגת צמר ופשתן. רק ב-1930 חוברה בז'וזוב לרשת החשמל. מזמן הסיפוח האוסטרי היתה בז'וזוב למקום מושב הנפה. כבשאר ערי הכמורה נאסר על יהודים לגור בבז'וזוב ובאחוזות שבסביבתה. איסור זה אישר שוב הבישוף סטאניסלאב סארנובסקי בתקנה מ-1676, שלפיה נאסר על יהודים לגור בעיר, לרכוש מגרשים או בתים, לחכור חנויות ולעסוק במסחר. אפשר שהיתה זו תגובה לניסיונות התיישבות מצד משפחות יהודיות. ואמנם עד 1783 לא ישב אפילו יהודי אחד בבז'וזוב. אבל בשנים שלאחר-מכן, בעקבות הסיפוח האוסטרי וביטול הפריבילגיות של ערים בבעלות האצולה והכמורה, התיישבו יהודים במקום. ב-1808 כבר התגוררו בבז'וזוב 144 נפשות. בסוף המאה ה-19 גדל מספר האוכלוסין בבז'וזוב בכלל, ובתוכם אחוז היהודים היה 20.5 ב-1880, ואילו ב-1910 הגיע ל-28.3. מאז חלה ירידה במספר היהודים בעקבות מלחמת-העולם הראשונה והקשיים הכלכליים שבאו לאחריה. בסתיו של שנת 1918 ערכו תושבי הכפרים הסמוכים לבז'וזוב פרעות ביהודים. עוד קודם-לכן פנה העסקן הציוני ד"ר זלנפרוינד, שצפה התפרצויות אנטישמיות באזור, למינהל המקומי בבקשה לצרף את היהודים למיליציה העירונית, אולם פנייתו נדחתה. ב-3.11.1918 נשדדו על-ידי פורעים 104 בתים יהודיים; קרבנות בנפש לא היו. המיליציה המקומית לא הגיבה כלל על הנעשה לנגד עיניה. בנסיבות אלו אירגן היהודי קלארמאן, שהיה קצין אוסטרי, קבוצת הגנה עצמית, מורכבת ברובה מתלמידים יהודים בבתי-ספר תיכוניים. הקבוצה הכריחה את הפורעים לעזוב את העיר. הקהילה היהודית בבז'וזוב הוקמה, כנראה, במחצית הראשונה של המאה ה-19. עד כמה שידוע לנו, היה הרב הראשון בבז'וזוב ר' אליהו ובר (ישב על כסאו ב-1868). ממנו קיבל בנו ר' שלמה, שכיהן במקום עוד ב-1912. בשנות ה-80 למאה ה-19 כיהן בבז'וזוב כרב נוסף, או אולי כדומ"ץ, ר' משה איסר גאבל, ואת כסאו ב-1884 ירש בנו, ר' שלמה גאבל, שהמשיך בכהונתו בבז'וזוב גם בין שתי מלחמות-העולם. לאחר מלחמת-העולם הראשונה הורע מצבם הכלכלי של יהודי בז'וזוב בשל תוצאות המלחמה, וכן בשל מדיניות המיסים של השלטונות. היהודים העוסקים במסחר זעיר, רוכלות ומלאכה המשיכו בעיסוקיהם. בשנות ה-20 של המאה ה-20 ניסו יהודי המקום בעזרת הג'וינט לשפר במעט את המצב. הוקמה קופת גמ"ח (ב-1929 חולקו מטעמה 12 הלוואות בסך 600 זלוטי). הג'וינט טיפל גם בקבוצת ילדים יתומי-מלחמה. החוג הציוני הראשון הוקם בבז'וזוב ב-1902. לתנופה גדולה יותר הגיעו הציונים בתקופה שבין שני המלחמות; אז הוקמו סניפים של "הציונים הכלליים", "המזרחי", "פועלי-ציון", "התאחדות", ורביזיוניסטים. בשנות ה-20 היה פעיל ארגון נוער מקומי בשם "בית יהודה", ולו ספרייה וחוג לדראמה. ב-1929 עלתה השפעתם של הרביזיוניסטים; חלק ניכר מחברי "בית יהודה" הצטרפו אליהם (ארגון "בית יהודה" התקיים עד 1932). בשנות ה-30 היו בבז'וזוב קנים של ארגוני-נוער אלה: "הנוער העברי" שהיה לאחר-מכן ל"הנוער הציוני-עקיבא", "השומר הדתי" ו"גורדוניה" (בשנת 1933 שלחה זו 24 מחבריה לקיבוץ הכשרה). באותו זמן פעל במקום ארגון "עזרה". בין המפלגות הציוניות היתה תחילה ל"המזרחי" השפעה גדולה על יהודי המקום המצב השתנה לקראת הקונגרס הציוני של 1935. לראש הקהילה נבחר העסקן הציוני, ד"ר זלנפרוינד, והוא המשיך כנראה בתפקידו זה עד פרוץ מלחמת-העולם השנייה. בסוף 1929 ניסו חברי "אגודת ישראל" להוריד מכסאו את הרב גאבל, שגם הוא היה ציוני. הדבר לא עלה בידיהם. ב-1933 היו ליהודי בז'וזוב שלושה נציגים בעירייה. ב-1920 נוסד בבז'וזוב בית-ספר "תרבות" וב-1923 היו בו 4 כיתות, 2 מורים ו-105 תלמידים, ובשנת 1925 -5 כיתות, 7 מורים ו-205 תלמידים. הידיעות על גורלם של יהודי בז'וזוב בתקופת הכיבוש הנאצי אינן מלאות. כבר בימי הכיבוש הראשונים נורו בקרבת העיר, בידי הגרמנים כ-300 מתושבי המקום. הגיטו הוקם, קרוב לוודאי, במחצית השנייה של שנת 1941; רוכזו בו גם יהודי הכפרים הסמוכים לבז'וזוב. בספטמבר 1941 פעל בגיטו בז'וזוב סניף של י.ס.ס. שהושיט עזרה ליהודי המקום. רוב תושבי הגיטו, נשים, זקנים וטף, כ-800 במניין, נורו בידי הנאצים ב-10 באוגוסט 1942, ביער הסמוך לעיר. מספר האנשים שנשארו לאחר הסלקציה פונו לאיבוניץ', ומשם כנראה למחנה השמדה בבלז'ץ.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית הכנסת:

בית הכנסת נבנה במאה ה -19, הוא נהרס במהלך מלחמת העולם השנייה, ב 1 באוגוסט 1942 נשרף יחד עם יהודים שהסתתרו בתוכו., הוא לא נבנה מחדש לאחר המלחמה.
בית העלמין:
לפי הרישומים בספר הזיכרון של בזוזוב, במשך מאות בשנים, יהודי בזוזוב קברו את מתיהם בשני בתי קברות., אברהם הלוי כתב:" בית הקברות החדש נקרא בשם "בית עולם" -לעומת בית העלמין הישן אשר ממוקם בגבול היער, קילומטרים ספורים מהעיר. בית הקברות הישן שלא נעשה בו שימוש עשרות בשנים , משנת 2015 התגלה מיקומו ביער הוא גודר וסומן כבית העלמין הישן אך ללא מצבות. לא ניתן לשלול כי היהודים המקומיים קברו את מיתיהם גם בבתי העלמין בעיירות שכנות עד אשר הוקם בית העלמין החדש.


בית הקברות היהודי החדש שקיים עד עצם היום הזה נוסד במחצית הראשונה של המאה ה -19, ברחוב .Cegłowskiego במהלך מלחמת העולם השנייה, הנאצים ביצעו הוצאות להורג של יהודי בזוזוב בשטח בית העלמין. בו בזמן הגרמנים בזזו חלק מהמצבות. ההרס נמשך גם לאחר השחרור -מצבות נעלמו ואשפה נערמה בהדרגה בשטח בית הקברות. המצב לא השתנה עד 1990 כאשר בבית העלמין נוקה והוקף גדר ביוזמת ונתן וייס עם התמיכה הכספית של זיגפריד קלרמן, רומית לאופר וליאון רייך. יותר מתריסר שברי המצבות שנמצאו הונחו מחדש בשטח בית העלמין המצבה היחידה שנשתמרה בשלמותה במקומה מקושטת ועליה מנורת חמישה קנים היא של רחל טרכמן, אשתו של הבעלים של מפעל הלבנים המקומי.


שער בית הקברות סגור. המפתח נמצא אצל אחד השכנים בסמיכות לבית העלמין


קבר האחים:
בשנת 1942 הקימו הגרמנים גטו Brzozow, ובספטמבר של אותה שנה, קצינים של מנגנוני הביטחון הגרמניים החלו להשמיד יהודים ביער ליד Brzozow-Zdrój. גברים נשלחו למחנה ההשמדה בבלז'ץ, בעוד נשים וילדים נורו למוות על המקום. כ -1,400 בני אדם נהרגו, אך לפני שזה קורה, הקורבנות נאלצו לחפור בורות באדמה לקבורה המונית. חלק מהיהודים שברחו והסתתרו בבית הכנסת נשרפו בחיים.


בשנת 1962 הוקמה מצבת זכרון במקום שבו יהודי בזוזוב הוצאו להורג ביער. בשנת 1990 נבנתה אנדרטה באתר זה שמומנה על ידי נתן וייס, יליד בזוזוב (1926),הוא היה בנו של האופה שנשלח בתחילת אוגוסט 1942 למחנה Prokocim. נתן וייס הוא אחד מהיהודים הבודדים מבזוזוב ששרדו את השואה.


קבר האחים נמצא בתוך היער ביציאה המזרחית של העיירה בצד ימין יש שלט המציין את כיוון קבר האחים על שביל של 400 מ' שבסופו בתוך היער מצויה אנדרטה בצורת מקדש שהקים נתן וייס ניצול שואה בשנת 1962.האנדרטה נמצאת על קבר האחים של יהודי בזוזוב והסביבה שנרצחו שם. יש במקום ספסלים לישיבה.
בדרך לקבר האחים משמאל לדרך סומן ושולט לאחרונה איזור בית העלמין הישן אך ללא מצבות.

בית עלמין

קבר אחים

P1630591
P1630544
P1630483
P1630477
P1630447
P1630446
P1630444
P1630275
P1630440
P1630273
P1630272
P1630271
P1630270
P1630269
P1630268
P1630265
P1630264
P1630263
P1630262
P1630260
P1630258
P1630259
P1630257
P1630256
P1630254
P1630255
P1630253
P1630252
P1630251
P1630250
P1630249
P1630248
P1630246
P1630245
P1630244
P1630243
P1630242
P1630241
P1630240
P1630238
P1630239
P1630237
P1630236
P1630235
P1630234
P1630232
P1630233
P1630230
P1630231
P1630227
bottom of page