top of page

בית עלמין

וולה מיכובה

שם הקהילה:              וולה מיכובה  

שם בפולנית:              Wola Michowa
מקום/ כתובת:            צומת לפני הכניסה לוולה מיכובה   

תאריך:                      2/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:    בית עלמין  

מתעדים:                   מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:     
 
   

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
אוכלוסיה: יהודים בשנת 1941: 200-220


תולדות הקהילה: 
העדויות הראשונות על התיישבות יהודים בוולה מיחובה הן משנת 1612, 59 יהודים התגוררו בעיר בשנת 1785, הם היו שייכים לקהילת לסקו. בשנת 1870 היו בקהילה היהודית המקומית 300 חברים; הם התפללו בשני בתי כנסת, היה להם בית עלמין ובית ספר עם 30 תלמידים, בקהילה היו שני רבנים. בסוף המאה ה -19 מתוך 840 תושבי העיר, 240 היו ממוצא יהודי. היהודים היו בעלי שלושה פונדקים בעיר.


בשנת 1900, הקהילה היהודית וולה מיחובה מנתה 571 חברים. מלחמת העולם הראשונה הסבה בשנת 1914 ו-1915 נזק רב לעיירה, בשנת 1921 חלה ירידה במספר התושבים, 777 אנשים נרשמו, ורק 148 מהם היו יהודים.


עפ"י עדויות, לקהילה היו שני בתיכנסת בתקופה שבין המלחמות. אחד מהם שייך לחסידים. השני, בית הכנסת הגדול של הקהילה שכן בכיכר העיר. זה היה בניין לבן עם גג בצורה חצי עיגול עם כיסוי מתכת. הבית של הרב היה ממוקם בקרבת מקום.


 ב-1921 חיו בוולה מיחובה 148 יהודים, ובפרוץ מלחמת-העולם השנייה -200 עד 220 יהודים.


כאשר נכנסו הנאצים לעיירה, הם הקימו תחנת משטרת משטרה צבאית, התחנה היתה אמורה למנוע מאנשים לעבור את הגבול, במיוחד בהרי Bieszczady הגובל בהונגריה. היישוב חוסל ב-1942: בסוף יוני שנה זו, המשטרה הגרמנית בסיוע האוקראינים הוציאה להורג ביריה בבית-העלמין כ-150 מיהודי המקום. שאר היהודים הובאו ברגל ללסקו הסמוכה, ושם שהו המגורשים בגיטו כתשעה שבועות. בימים 9.9.1942-8 גורשו יהודי וולה מיחובה, יחד עם כל התושבים היהודים של לסקו למחנה זאסלאוויה, שם רוכזו אלפי יהודים מכל האזור לפני השמדתם. חלק מן המרוכזים במחנה זה נספו בהריגות המוניות בסמוך למחנה, והיתר שולחו משם אל מחנה ההשמדה בבלז'ץ.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית הכנסת נבנה לפני 1870, עם גג בצורת חצי עיגול מכוסה מתכת. זה היה סמוך לבית הכנסת החסידי, אחד משני בתי כנסת היחידים בכפר. בשנת 1942, הנאצים הרסו את בית הכנסת. בקיץ 1947, במהלך מה שנקרא "פעולה קציר" חיילי UPA שרפו לחלוטין את בתי הכנסת.


בית הכנסת היה ממוקם בקצה הכפר, אך מיקומו המדויק טרם נקבע.


בצומת לפני הכניסה לוולה מיכובה יש לפנות שמאלה לכיוון היער כשמימין הכביש זורם נחל. לאחר כ 1 ק"מ על אחד העצים מימין הסמוכים לכביש ניתן להבחין בשלט מעץ שעליו הכיתוב cementaz . אין שביל אך צריך לחצות את הנחל ולטפס על ההר בצד ימין . במקום מצויים כ 50 מצבות בתוך סבך שיחים ועצים.
אין ציון לבית העלמין וקורות הקהילה

P1630075
P1630074
P1630073
P1630070
P1630072
P1630071
P1630068
wola-michowa-jewish-cemetery-map-1
wola-michowa-jewish-cemetery-drone-1
wola-michowa-jewish-cemetery-12
wola-michowa-jewish-cemetery-11
wola-michowa-jewish-cemetery-9
wola-michowa-jewish-cemetery-10
wola-michowa-jewish-cemetery-7
wola-michowa-jewish-cemetery-8
wola-michowa-jewish-cemetery-2
wola-michowa-jewish-cemetery-3
wola-michowa-jewish-cemetery-4
wola-michowa-jewish-cemetery-6
bottom of page