top of page

קבר אחים

בארווינק

שם הקהילה:                בארווינק  

שם בפולנית:                Barwinek
מקום/ כתובת:              כביש E371 1 ק”מ לפני מעבר גבול   

תאריך:                         1/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:      קבר אחים   

מתעדים:                      מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:     

    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
ב-13.8.42 הגיע מועד הגירוש הסופי של יהודי רימאנוב. לאחר סלקציה הועברו "הכשרים לעבודה" למחנה בפלאשוב; כמה עשרות נרצחו במקום, קבוצה אחת נשלחה לבארווינק, ורוב רובם של יהודי רימאנוב הובלו כ-5 ק"מ ברגל אל תחנת הרכבת ומשם להמתה בבלז'ץ.


באביב 1942 רוכזו כל יהודי דוקלה ברובע מיוחד, ולפי ידיעה אחת היה זה גיטו סגור. ב-10.8.42 התחילה אקציה. כל היהודים נצטוו להתאסף בכיכר השוק. הללו שניסו להסתתר ונתגלו -נרצחו במקום. בכיכר האיסוף נתקיימה סלקציה. החולים והזקנים הופרדו, הובלו ליער הסמוך ושם הוצאו להורג, ואילו הכשרים לעבודה, בעיקר הגברים, הועברו למחנה-העבודה שהוקם בעיר. כל הנותרים שולחו למחנה-המוות בבלז'ץ. הכלואים במחנה-העבודה הועסקו במחצבות ובסלילת כביש בין בארווינק לנובי-ז'מיגרוד. שתי חברות גרמניות הוציאו לפועל עבודות אלו וניצלו את כוח העבודה של אסירי המחנה: כ-140 מהם עבדו בשביל חברת "ארתור ואלדה -ברסלאו" וכ-170 עבור "אמיל לודוויג -מינכן". תנאי העבודה היו קשים ביותר, והשומרים הגרמנים היו הורגים במקום כל מי שכשל.


בראש חודש אלול תש"ב נצטוו כל יהודי יאשליסקה להתאסף במרכז העיירה. הצעירים -גברים, נשים וילדים-נשלחו ברגל לתחנת הרכבת באיבוניץ" מרחק של 28 ק"מ מיאשליסקה, ומשם הובלו ברכבת למחנה-המוות בבלז'ץ. הקשישים הובלו ברגל לעיירה הסמוכה דוקלה ושם נורו למוות יחד עם יהודי דוקלה ביער בארווינק.

תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
כשני קילומטרים מצפון לכפר בארווינק ביער למרגלות הגבעה Błudna, מאחורי נחל Szeroki, נמצא קבר אחים של כחמש מאות יהודים דוקלה, רימנוב ויאשליצקה שנורו למוות על ידי הנאצים ב -13 באוגוסט, 1942. באתר יש מצבת אובליסק עם שלט המנציח את הטרגדיה. ליד קבר האחים ישנו קבר לא מסומן של שני אחים Jarmusz מדוקלה, שנרצחו על ידי הנאצים בסוף האביב של 1942.


מסלול הגעה: במרחק של 1 ק"מ ממעבר הגבול בארווינק יש שילוט לפניה ימינה לתוך יער לאחר עליה של ק"מ נוסף בצד שמאל יש שלט המורה 100 מ' שמאלה קבר אחים יהודי. במקום בין העצים ישנה מצבת זיכרון ל-500 יהודי דוקלה, רימנוב ויאשליצקה שנרצחו במקום ע"י הגרמנים.

P1620967
P1620966
P1620965
P1620964
P1620963
P1620962
P1620961
P1620960
P1620959
P1620956
P1620958
P1620957
P1620955
P1620953
P1620951
P1620952
P1620954
bottom of page