top of page

קבר אחים

לס דברי


שם הקהילה:                לס דברי  

שם בפולנית:                Las Dabry
מקום/ כתובת:   

תאריך:                         30/5/2016
אתרי תיעוד/שימור:       קבר אחים  

מתעדים:                      מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:    
 
    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
ז'פייניק סצ'יז'בסקי נכבשה בידי הצבא הגרמני בתחילת ספטמבר 1939. במקום עצמו וביישובים שמסביבו גרו אז כ-300 יהודים. באוגוסט 1941 באו לז'פייניק סצ'יז'בסקי כמה עשרות יהודים שגורשו מגורליצה; כנראה שגם יהודים מן הכפרים הסמוכים הועברו לשם. בסוף 1941 הוקם במקום גיטו אשר חוסל ב-9 באוגוסט 1942. ליהודים נאמר, שעליהם לעבור למקום-מגורים אחר ואף הותר להם לקחת חפצים אישיים ומזון במשקל של 25 ק"ג. מבין היהודים שהתייצבו לגירוש נבחרו כ-30 גברים צעירים, והללו שולחו למחנה-העבודה בפלאשוב. השאר, רובם זקנים, נשים וילדים, הועברו ליער "דומברי" שליד ז'פייניק ביסקופי, ושם נורו למוות בידי אנשי הז'אנדארמריה הגרמנית שבאו מיאסלו ומגורליצה. בקבר-אחים ב"דומברי" נקברו באותו יום 364 איש. לאחר השחרור הוקמה במקום מצבה.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
קבר אחים על דרך מקומית שמובילה מזפייניק כ – 3 ק"מ לצינז'קוביצה על גבעה מהדרך פניה שמאלה לתוך יער 2 ק"מ , במעלה הדרך בצד ימין ממוקם שלט גדול מאבן המציין כניסה ליער לקבר האחים כ 200 מ' הדרך יורדת לקבר רחב עליו מצוין בגדול מס' הנרצחים 364 .

P1620614
P1620612
P1620611
P1620610
P1620609
P1620607
P1620608
P1620606
P1620605
P1620601
P1620602
P1620604
P1620603
bottom of page