top of page

ירוסלב

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

תאריך
מתעדים

13-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

בית הכנסת החדש

בית העלמין

בית הכנסת הישן

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

שם הקהילה
מקום/כתובת
אתרי תיעוד/שימור
אנשי קשר

ירוסלב

Jaroslaw

בתי כנסת

בית עלמין 

 

 

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:

מקום הישוב נקרא ע"ש הנסיך ירוסלב שהיה הבעלים עד המאה ה-11. לימים הפך לעיר מסחר ומרכז ירידים גדול ומפורסם בפולין

.במחצית המאה ה-16 החלו להגיע יהודים סוחרים בודדים לירוסלב, אך לא הותר להם להתיישב בה. למרות זאת חכרו יהודים בתי עסק ועקפו את האיסור.

ממחצית המאה ה-17 גדל הישוב היהודי בירוסלב ועד תחילת המאה ה-18 הלכה וגדלה קהילה עצמאית ומבוססת. ירוסלב הפכה להיות מרכז חשוב של יהדות פולין ושימשה מקום כינוס ועד ארבע הארצות. בשנת 1700 הוקם בית עלמין.

רבנים מפורסמים שכיהנו בה ברבנות: ר' אפרים מלונשיץ, ר' ישעיהו ב"ר נתן נטע מקראקוב, ר' יצחק יעקב הורוויץ, ר' שמעון מארינס יארוסלאבר, ר' יעקב משולם אורנשטיין.

בין המאה ה-19 למאה ה-20 גדלה קהילת ירוסלב מ-4500 נפש ל-6500 נפש, כ-25% מהאוכלוסיה המקומית.

ב-1811 הוקם בית הכנסת הישן ובית מרחץ. ב-1872 הוקם בית חולים יהודי על ידי הקהילה, חברת ביקור חולים וחברה קדישא. ב-1900 הוקם בית הכנסת החדש.

עד לפני מלחמת העולם הראשונה הוקמו סניפים לכל ארגוני התנועה הלאומית הציונית וההשכלה, בנק למלאכה, בתי ספר וספריות יהודיים ומוסדות חינוך חרדיים וחסידיים.

בין המלחמות היתה פעילות אנטישמית שפגעה ביהודי ירוסלב. כמו כן המלחמה הראשונה זרעה הרס בקהילה ופגעה קשה בכלכלתה.

כל תנועות הנוער קמו ופעלו בין שתי המלחמות. "עקיבא" היתה התנועה הגדולה בעיר.

בספטמבר 1939 הופצצה העיר על ידי הגרמנים, ועם כניסתם לעיר הוטלו גזירות של גיוס יהודים לעבודות פרך, ושל החרמת רכוש, חנויות וחפצי ערך. בסוכות ת"ש (עשרים ושמונה בספטמבר 1939) נצטוו יהודי ירוסלב להתייצב עם מטענם האישי במגרש הספורט הפולני "סוקול", ותוך שעות גורשו מזרחה לשטח הסובייטי כל יהודי העיר, כ-7000 נפש.

יהודים בודדים שנותרו, חולים, נכים ואלו שהסתתרו, הועברו לשינאווה ביוני 1942, ומשם הובלו להשמדה.

הגרמנים הרסו את בית העלמין והשתמשו במצבות לבנית ביצורים בסביבה. בירוסלאב הוקם מחנה מעבר לבלז'ץ ליהודי הסביבה. רבים מאסירי המחנה היו שבויי מלחמה סובייטים שנלקחו ליערות ונרצחו שם.

ניצולים בודדים חזרו לעיר לאחר השחרור, אך נטשו במהרה מחמת מעשי הרצח של כנופיות לאומנים פולניים. 6 יהודים שחזרו נרצחו בירוסלב ביניהם יהודי בשם פרידמן ואשתו.

 

תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה:

שני בתי כנסת נותרו במרכז העיר: 

בית הכנסת הישן נמצא ברחוב הראשי, משמש כמרכז אומנות (ul.Opolska 12)

בית הכנסת החדש נמצא בחלק האחורי של בית הכנסת הישן, עם כותרת של לוחות הברית. (ul. Ordynacka 5) 

בית העלמין נמצא על דרך עפר בין שני בתים בקצה העיירה. שביל הכניסה חסום על ידי עשביה סבוכה של שיחים ועצים. הדרך עולה לגבעה שם מצוי אוהל קברו של ר' שמעון מרילוס מירוסלב ועוד ארבעה בני משפחה הקבורים באוהל. נותרו מצבות בודדות, ובמיוחד בולטת מצבה אחת גבוהה מעל שני מטרים.

בית העלמין מוזנח מאד ללא שלט סימון והכוונה.

אין שילוט הכוונה לבתי הכנסת ובית העלמין ואין תיאור קורות הקהילה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslaw (71)
Jaroslaw (70)
Jaroslaw (69)
Jaroslaw (63)
Jaroslaw (62)
Jaroslaw (61)
Jaroslaw (60)
Jaroslaw (59)
Jaroslaw (58)
Jaroslaw (57)
Jaroslaw (56)
Jaroslaw (55)
Jaroslaw (54)
Jaroslaw (53)
Jaroslaw (52)
Jaroslaw (51)
Jaroslaw (50)
Jaroslaw (49)
Jaroslaw (48)
Jaroslaw (47)
Jaroslaw (46)
Jaroslaw (45)
Jaroslaw (44)
Jaroslaw (43)
Jaroslaw (42)
Jaroslaw (41)
Jaroslaw (40)
Jaroslaw (39)
Jaroslaw (38)
Jaroslaw (37)
Jaroslaw (36)
Jaroslaw (35)
Jaroslaw (34)
Jaroslaw (33)
Jaroslaw (32)
Jaroslaw (31)
Jaroslaw (30)
Jaroslaw (29)
Jaroslaw (28)
Jaroslaw (27)
Jaroslaw (23)
Jaroslaw (22)
Jaroslaw (21)
Jaroslaw (20)
Jaroslaw (19)
Jaroslaw (18)
Jaroslaw (17)
Jaroslaw (16)
Jaroslaw (15)
Jaroslaw (14)
bottom of page