top of page

סוקולוב

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

מתעדים
תאריך

12-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

אנשי קשר
אתרי תיעוד/שימור
מקום/כתובת
שם הקהילה

סוקולוב

Sokolow

בית כנסת

2 בתי עלמין

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:

התיישבות יהודית בסוקולוב החלה לקראת סוף המאה ה-17. רובם עסקו במסחר. האוכלוסיה היהודית גדלה עם השנים ומנתה קרוב ל-40% מכלל האוכלוסיה. הוקמו בית כנסת, בית מדרש, קלויזים, בית מרחץ ובתי עלמין. בשנת 1904 אירע משבר בקהילה כתוצאה משריפה גדולה שכילתה 600 בתי מגורים ואת כל מבני הציבור שהיו בנויים מעץ. הקהילה היתה עצמאית והשתקמה במהרה. במאה ה-18 כיהנו על כס הרבנות ר' צבי הירש ב"ר פנחס ארי בעל "אמרה צרופה" ור' שמואל ב"ר אברהם ישעיה, תלמידו של ר' אלימלך מליזנסק והחוזה מלובלין. ב-1900 נתמנה ר' דוד ב"ר משה הלברשטאם כרבה של העיירה. החל משנות העשרים פעלו כל תנועות הנוער בסוקולוב.

 

בשנת 1939 נכנסו הגרמנים וב-1941 הוקם גטו, אליו הועברו גם יהודי הסביבה. ביוני 1942 התקיימה אקציית חיסול ע"י יחידת משטרה גרמנית. 35 יהודים נרצחו, והשאר גורשו לגטו בזשוב ומשם לבלז'ץ. 

 

תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה:

במרכז העיירה נותר בית כנסת שמשמש מרכז תרבות עירוני ומרכז ספורט ומוזיקה לנוער ברחוב Kazimierza Wielkego. בית העלמין הישן נוסד בשנת 1680 ברחוב Kohanowskiego. כיום אין בו מצבות למעט אוהל קברו של ר' מלך וייסבאום. על שטח בית העלמין מצוי מחסן חומרי מתכת ומיחזור של אריזות מתכת וכן חומרים לבינוי וחקלאות. בית העלמין השני נחנך בין 1776-1860 ברחוב Okulickiego. במקום מצויות 250 מצבות. בית העלמין גודר לאחרונה מצד הרחוב וקיימת תחנת דלק ישנה מצד דרום ששטחה פולש לבית העלמין. אין שילוט הכוונה.

Sokolow Malopolski (44)
Sokolow Malopolski (43)
Sokolow Malopolski (42)
Sokolow Malopolski (41)
Sokolow Malopolski (40)
Sokolow Malopolski (39)
Sokolow Malopolski (38)
Sokolow Malopolski (37)
Sokolow Malopolski (36)
Sokolow Malopolski (35)
Sokolow Malopolski (34)
Sokolow Malopolski (33)
Sokolow Malopolski (32)
Sokolow Malopolski (31)
Sokolow Malopolski (30)
Sokolow Malopolski (28)
Sokolow Malopolski (27)
Sokolow Malopolski (26)
Sokolow Malopolski (25)
Sokolow Malopolski (24)
Sokolow Malopolski (23)
Sokolow Malopolski (22)
Sokolow Malopolski (21)
Sokolow Malopolski (20)
Sokolow Malopolski (19)
Sokolow Malopolski (18)
Sokolow Malopolski (17)
Sokolow Malopolski (16)
Sokolow Malopolski (15)
Sokolow Malopolski (14)
Sokolow Malopolski (13)
Sokolow Malopolski (12)
Sokolow Malopolski (11)
Sokolow Malopolski (10)
Sokolow Malopolski (9)
Sokolow Malopolski (8)
Sokolow Malopolski (7)
Sokolow Malopolski (6)
Sokolow Malopolski (5)
Sokolow Malopolski (4)
Sokolow Malopolski (3)
IMG_2344
IMG_2343
IMG_2342
IMG_2341
IMG_2340
IMG_2339
IMG_2338
IMG_2337
IMG_2336
IMG_2335
IMG_2334
IMG_2333
IMG_2332
IMG_2331
IMG_2330
IMG_2329
IMG_2328
IMG_2327
IMG_2326
IMG_2325
IMG_2324
IMG_2323
IMG_2322
IMG_2321
IMG_2320
IMG_2319
IMG_2318
IMG_2317
IMG_2316
IMG_2315
bottom of page