top of page

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

תאריך
מתעדים

14-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

קראשיצ'ין

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

שם הקהילה
מקום/כתובת
אתרי תיעוד/שימור
אנשי קשר

קראשיצ'ין

Krasiczyn

בית עלמין

 

 

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:

יהודים היו בקראשיצ’ין במאה ה-18. כבר באותה העת היה בית כנסת בנוי מעץ פעיל במקום, וסוחר אחד משם נרשם בלובלין בשנת 1764. בנוסף חמישה בתי טירה הוחכרו למשפחות יהודיות. ב-1785 גרו שבעים יהודים שהשתייכו לקהילה בפשמישל. במאה ה-18 נרשם שם אומן אחד. ב-1835 חיו 36 יהודים באזור של הקהילה הקתולית המקומית. לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה נמנו בקהילה היהודית המקומית 120 אנשים, ואילו בשנת 1921 היו רק 32 ​​יהודים מ-778 התושבים בכפר. המספר הקטן והולך של בני הקהילה היהודית לאחר מלחמת העולם הראשונה נבע מהגירה, בעיקר לאמריקה.

לקהילה היהודית היה בית עלמין בפאתי הכפר.

ב-1943 הרגו הנאצים 24 יהודים שהסתתרו ביער המקומי. מקום הרצח אינו מונצח. 

לאחר 1945 לא חזרו עוד יהודים לקראשיצ‘ין.

 

תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה:

בית העלמין נמצא במעלה ההר על שביל היוצא מהכפר מול הכנסיה הקרובה למבצר המקומי. השביל מסומן בסימון של החברה להגנת הטבע (חברת התיירות).

לבית העלמין יש גדר עץ ובתוכה שלט זיכרון של הכנסיה המקומית. אנשי הכפר קברו את היהודים שנרצחו ע"י הגרמנים, והם שהקימו במקום מצבת זיכרון זו. 

בבית העלמין מצבות בודדות ואחת מיוחדת היא של נער בן 17, שהציל את אימו מטביעה בנהר והוא טבע למוות. 

אין שלטי הכוונה לציון בית העלמין ושלט לתיאור קורות הקהילה. בית העלמין מטופל על ידי אנשי הכפר. 

Krasiczyn (27)
Krasiczyn (26)
Krasiczyn (25)
Krasiczyn (24)
Krasiczyn (22)
Krasiczyn (21)
Krasiczyn (20)
Krasiczyn (19)
Krasiczyn (18)
Krasiczyn (17)
Krasiczyn (16)
Krasiczyn (15)
Krasiczyn (14)
Krasiczyn (13)
Krasiczyn (12)
Krasiczyn (11)
Krasiczyn (10)
Krasiczyn (9)
Krasiczyn (8)
Krasiczyn (7)
Krasiczyn (6)
Krasiczyn (5)
Krasiczyn (4)
Krasiczyn (3)
Krasiczyn (2)
Krasiczyn (1)
IMG_2509
IMG_2508
IMG_2507
IMG_2506
IMG_2505
IMG_2504
IMG_2503
IMG_2502
IMG_2501
IMG_2500
IMG_2499
bottom of page