top of page

גרוז'יסקו דולנה

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

מתעדים
תאריך

12-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

אנשי קשר
אתרי תיעוד/שימור
מקום/כתובת
שם הקהילה

גרוז'יסקו דולנה

Grodzisko Dolne

בית עלמין

 

 

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:

היהודים בגרוז'יסקו דולנה התיישבו במקום החל מהמחצית השניה של המאה ה-18. מספרם היה קטן אך הם הקימו את התשתית המסחרית של הכפר. ר' ישראל צבי, חותנו של ר' אליעזר ב"ר אלימלך מליזנסק, כיהן כרבה של הכפר. אחריו 20 שנה כיהן ר' יהודה לייבוש דומיניץ, תלמידו של החוזה מלובלין שנפטר ב-1820 ועל קברו הוקם אוהל. רבנים רבים נוספים כיהנו ברבנות הכפר, כמו בני משפחת ליפנר וריינם. עם כניסת הגרמנים נלקחו היהודים לעבודות כפיה. ביום כיפור ת"ש נתפסו יהודים מתפללים ע"י הגרמנים ועברו התעללויות אכזריות. לאחר חג סוכות אותה שנה החל גירוש יהודי העיירה מזרחה מעבר לנהר הסאן לגליציה המזרחית. כ-40-30 משפחות שחזרו לכפר נשלחו ב-1942 להשמדה עם חיסול יהודי האזור ביולי–אוגוסט 1942.

 

תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה:

בפאתי הכפר מצוי בית עלמין קטן אשר מגודר בגדר חיה נמוכה ובשורת עצים. מצבות בודדות נמצאו ונאספו לכניסה הדרומית של בית העלמין. שם גם מצוי לוח זיכרון ממתכת ע"ג אבן גדולה, אשר מציין כי זו אבן זכרון ליהודי גרז'יסקו לזכר בני משפחת צוקר (יש מספר טלפון).

חסר שילוט הכוונה ברור, דרך גישה ושלט סיפור הקהילה.

IMG_2356
IMG_2357
IMG_2355
IMG_2354
Grodzisko Dolne (16)
Grodzisko Dolne (15)
Grodzisko Dolne (14)
Grodzisko Dolne (13)
Grodzisko Dolne (12)
Grodzisko Dolne (11)
Grodzisko Dolne (10)
Grodzisko Dolne (9)
Grodzisko Dolne (8)
Grodzisko Dolne (7)
Grodzisko Dolne (6)
Grodzisko Dolne (5)
Grodzisko Dolne (4)
Grodzisko Dolne (3)
Grodzisko Dolne (2)
Grodzisko Dolne (1)
bottom of page